top of page

Man gör skillnad

Man gör skillnads hemsida

Ett uppdrag där jag gjorde grafisk profil, illustrationer, logotyp och webbplats. Briefen var att göra en hemsida "utan motstånd som var spännande" Sidan skulle få den ickefrälsta att vilja jobba med praktiskt jämlikhetsarbete på sin arbetsplats. Hemsidan har inga fotografier för att inte återskapa normativa karaktärer. De grafiska elementen jag gjort är pilar som förstärker verbet gör, och pekar på utveckling och framgång. Det viktigaste med projekthemsidan är att den är lättöverskådlig och tydlig för en bred målgrupp att använda. Idéerna, utvecklandet och framtagandet av Man gör skillnad är ett resultat av ett samarbete mellan Folkhälsocentrum och Kulturenheten vid Region Norrbotten samt Make Equal. Klicka gärna in på hemsidan för att se mer.

mgs tre skarmar.png
hemsida_utan pil.gif
Man gör skillnad: Tjänster
Man gör skillnad: Text
bottom of page